GTI Shroud พร้อมฝาครอบวงแหวน
500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

การนำไปใช้ : 

โปรเจ็คเตอร์ : OEM หรืออื่นๆที่มีขนาด 3.0 นิ้ว (กรณีที่ใช้ Projector 2.5 นิ้ว ต้องใช้ Centrig Ring)

เลนส์ เส้นผ่าศูนย์กลาง :  3.0 นิ้ว

ติดตั้งโดย : ปรึกษาช่างใกล้บ้าน

คุณสมบัติด้านเทคนิค :

รูปทรง : กลม

ความลึก : น้อย 

การครอบคลุม : น้อย

ลักษณะพื้นผิว : ชุบปรอท เงา

ขนาด : 

สูง :

กว้าง :

ลึก :

ขนาดวงใน :

ขนาดวงนอก :