อุปกรณ์เปิดโคม Cold Glue Knift
1,200.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

อุปกรณ์สำหรับเปิดโคม ช่วยให้การเปิดโคมง่ายขึ้น 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์  4 ชิ้น

(Pre Order)