หลอด Special Bulb 21.0 mm.
500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลอด Special Bulb 21.0 มม.

เป้นหลอด Xenon แบบสอด ใช้ในโปรเจ็คเตอร์ Q5 Special Bulb 

ขนาด : 35W

อุณภ๔มิแสง : 4300K, 6000K