หลอด Special Bulb 15.5 mm.
500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลอด Special Bulb 15.5 มม.

เป้นหลอด Xenon แบบสอด ใช้ในโปรเจ็คเตอร์ Transformer ขนานด 2.2 นิ้ว สำหรับ มอเตอร์ใซค์ หรือรถยนตร์

ขนาด : 35W

อุณภ๔มิแสง : 4300K, 6000K