3" ZKW Clear Lens
1,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

3" ZKW Clear Lens ใช้สำหรับเปลี่ยนกับเลนส์เดิมที่ติดรถมา เนื่องจากเลนส์เดิมของ E46 รุ่นที่เป็นโปรเจ็คเตอร์ไม่ด้เป็น Clear lens 

เพื่อให้ได้ความสว่างที่มากขึ้นและความคมของเส้น cut-off ที่ชัดเจน 3" ZKW Clear Lens สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้