Mini 2
500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

การนำไปใช้ :

โปรเจ็คเตอร์ : OEM หรืออื่นๆที่มีขนาด 2.5 นิ้ว

เลนส์ เส้นผ่าศูนย์กลาง : 2.5 นิ้ว

ติดตั้งโดย : ปรึกษาช่างใกล้บ้าน

คุณสมบัติด้านเทคนิค :

รูปทรง : กลม

ความลึก :

การครอบคลุม : น้อย

ลักษณะพื้นผิว :

ขนาด :

สูง :

กว้าง :

ลึก :

ขนาดวงใน :

ขนาดวงนอก :